Výdejníky vody, opravy

Servis výdejníků

Nefunguje váš výdejník, jak by měl? Postaráme se o vás.

Prosím, než kontaktujete naše servisní středisko, projděte si tyto nejčastější závady, které můžete odstranit sami. 

Po dobu opravy Vám bezplatně zapůjčíme výdejník náhradní.

Výdejník nehřeje ani nechladí

  1. zkontrolujte, zda je výdejník zapojen do elektrické sítě
  2. zkontrolujte, zda jsou vypínače ohřevu a chlazení v poloze ON
  3. pokud je vše zapnuté a výdejník nefunguje, kontaktujte naše servisní středisko

Z výdejníku teče voda na podlahu

  • odpojte výdejník od elektrické sítě
  • sundejte barel z výdejníku
  • zkontrolujte, zda v barelu není malá prasklinka
  • pokud ano, vysušte výdejník a nasaďte nový barel
  • pokud ne, kontaktujte naše servisní středisko

Výdejník přestal vyrábět sodovku

  • nejspíše je prázdná lahev CO2
  • objednejte si novou a nechte si ji vyměnit

 

 

Servisní středisko:

email: servis@fontana.cz
tel: 261 101 134