Kdy musí zaměstnavatel zajistit pitný režim (ochranný nápoj) svým zaměstnancům?

V letních měsících, je dle zákoníku práce povinností zaměstnavatele v ČR poskytnout svým zaměstnancům ochranný nápoj a to při překročení jednotlivých limitních teplot.

Co je to ochranný nápoj?
Jedná se o nápoj, který poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Musí být k dispozici na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně přístupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % cukru z hmotnosti nápoje. Obsah alkoholu smí překročit 1%, ale pouze pro dospělé zaměstnance.

Množství ochranného nápoje
Ochranný nápoj musí být poskytován v minimálním množství 70 % tekutin a minerálních látek, které ztratí zaměstnanec pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, přesněji viz tabulky v nařízení vlády č. 361/2007 Sb

Teplý ochranný nápoj proti zátěži chladem musí být poskytnut v min. množství 0,5 l za směnu.

Mineralizace ochranného nápoje
Pro zjištění mineralizace je zaveden hygienický limit, který udává, jak vysoká mineralizace vody musí být užita pro jednotlivé druhy práce.

Pokud je hygienicky limit:

  • Nižší jak 1,25 l ztracené tekutiny - pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 0 – 500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA
  • Vyšší jak 1,25 l ztracené tekutiny - pocením a dýcháním (od třídy IIb) za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vodu se střední mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 500 – 1500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA MINERA
  • Pozn. Minerální vody s vyšším obsahem jak 1.500mg/l se považují za léčivé a nejsou určeny ke každodenní konzumaci

Zjištění ztráty tekutin

Postup:
1. dle tabulky č. 1 nalezneme konkrétní pracovní zařazení jednotlivého zákazníka,
2. z tabulky odečteme označení třídy práce,
3. v tabulce č. 2 nalezneme řádek dané třídy práce, které odpovídají jednotlivé hodnoty, nás zajímá SRto max,
4. zde je uvedeno jednotlivé množství ztracených tekutin v g za hodinu, nebo směnu,
5. Příklad: 
Zaměstnanec se nachází v třída práce IIa, té odpovídá SRto max 1091 g za směnu, tedy zaměstnanec vypotí 1,091 l za směnu, čemuž odpovídá ochranný nápoj s mírnou mineralizací, tedy voda FONTANA)

Celá problematika je podrobně zpracována v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabulka č. 1

Kdy musí zaměstnavatel zajistit pitný režim (ochranný nápoj) svým zaměstnancům?

Kdy musí zaměstnavatel zajistit pitný režim (ochranný nápoj) svým zaměstnancům?
Tabulka č.2

Kdy musí zaměstnavatel zajistit pitný režim (ochranný nápoj) svým zaměstnancům?

ZDROJE

  • Další informace o ochranném nápoji můžete získat na speciální stránce Ministerstva zdravotnictví.