FAQs – barelová voda

Jste zde:Úvodní stránka|FAQs – barelová voda
FAQs – barelová voda2021-12-16T10:47:05+01:00
Proč neprodáváte perlivou vodu v barelech?2020-12-09T11:17:42+01:00

Chtěli bychom. Leč, všichni víme, co například udělá cola, když ji chvíli vozíme v autě a pak se jí (nejlépe za jízdy) rozhodneme otevřít. Z pravidla se její obsah přemístí na naše oblečení, potahy sedadel a palubní desku.

S barely, do kterých stočíme sodovku, je to podobné jen s tím rozdílem, že nejsou na takový tlak konstruovány, takže si uleví bez naší pomoci kdy se jim zachce. Prostě vystřelí zátku a je to….

Protože však také máme rádi osvěžující chuť sodovky, hledali jsme úspěšně výdejníky, které je umí připravit. Podívejte se v naší nabídce třeba na

Proč barely prodáváte a nepůjčujete?2020-09-15T13:41:47+02:00

Pořizovací cena barelu o 100% převyšuje cenu vody, kterou jsme Vám nabídli. Na základě našich zkušeností je bezplatné poskytnutí barelů v důsledku pro obě strany přítěží.

Posuďte sami:

Barely bychom Vám zapůjčili. To znamená, že by byly neustále naším majetkem. Zničené a ztracené barely bychom Vám Však museli účtovat. Z těchto důvodů by docházelo k těmto komplikacím:

 • Zničené barely. Přebírání takových barelů bývá tradičně konfliktem, kdy se zaměstnanec klienta snaží znehodnocení zamaskovat či popřít. Následně dochází k reklamaci faktury ze strany klienta a zdlouhavé korespondenci.
 • Ztracené barely. Bylo by nutné pravidelně, nejlépe jednou měsíčně, kontrolovat obalové konto. To znamená provádět inventuru ve Vašich prostorách. Zpravidla dochází k nesrovnalostem a následném pátrání v dokladech, které si musí kontaktní osoba klienta pro tuto potřebu zvlášť evidovat. To vše zabírá značnou část pracovní doby zaměstnanců obou stran, kterou by mohli využít efektivněji pro svého zaměstnavatele.

Z těchto důvodů zbytečně dochází ke ztrátám času, vytváření napětí, nadměrnému zatěžování administrativ obou stran, navýšení korespondence a bohužel často i ke zbytečným konfliktům.

Řešení případných ztrát je interní záležitostí klienta, která je zpravidla efektivnější a bývá zahrnuta do odpovědnosti zaměstnanců za ostatní majetek klienta.

Proč nám posíláte faktury jen na 1,-Kč?2020-01-12T19:28:42+01:00

Chápeme váš dotaz. Zaúčtování faktury a následně její úhrada je nákladnější než její hodnota.

V drtivé většině se jedná o nájem výdejníku nebo kávovaru. Máme to spolu ve smlouvě. Podle zákona o DPH vám musíme fakturovat i takovou malou částku.

Nebudeme vás kvůli ní ale uhánět. Pokud vám to vyhovuje, až nám budete platit fakturu třeba za vodu, pošlete nám o korunu více. Naši účetní si to již rozdělí. Nebo na konci roku zaplaťte jednou platbou všechny takové faktury dohromady.

Proč mají barely objem 18,9l?2020-01-12T19:14:36+01:00

Distribuce vody v barelech k nám přišla z USA, kde vznikla. Celý svět převzal i objem, který byl stanoven na 5 galonů, což je 18,9l.

Plníme do nich ale téměř 20 litrů.

Nevíme, jakou budeme mít spotřebu barelové vody.2018-11-14T15:43:03+01:00

Žádný strach!

Rádi Vám zapůjčíme ZDARMA výdejník na 14 DNÍ a věnujeme jeden barel vody.

Klikněte na tento odkaz, vyplňte požadované údaje, odešlete a my se vám co nejdříve ozveme.

Kdy musí zaměstnavatel zajistit pitný režim (ochranný nápoj) svým zaměstnancům?2018-10-30T18:51:11+01:00

V letních měsících, je dle zákoníku práce povinností zaměstnavatele v ČR poskytnout svým zaměstnancům ochranný nápoj a to při překročení jednotlivých limitních teplot.

Co je to ochranný nápoj?

Jedná se o nápoj, který poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Musí být k dispozici na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně přístupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % cukru z hmotnosti nápoje. Obsah alkoholu smí překročit 1%, ale pouze pro dospělé zaměstnance.

Množství ochranného nápoje

Ochranný nápoj musí být poskytován v minimálním množství 70 % tekutin a minerálních látek, které ztratí zaměstnanec pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, přesněji viz tabulky v nařízení vlády č. 361/2007 Sb

Teplý ochranný nápoj proti zátěži chladem musí být poskytnut v min. množství 0,5 l za směnu.

Mineralizace ochranného nápoje

Pro zjištění mineralizace je zaveden hygienický limit, který udává, jak vysoká mineralizace vody musí být užita pro jednotlivé druhy práce.

Pokud je hygienicky limit:

 • Nižší jak 1,25 l ztracené tekutiny – pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 0 – 500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA
 • Vyšší jak 1,25 l ztracené tekutiny – pocením a dýcháním (od třídy IIb) za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vodu se střední mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 500 – 1500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA MINERA

Pozn. Minerální vody s vyšším obsahem jak 1.500 mg/l se považují za léčivé a nejsou určeny ke každodenní konzumaci

Zjištění ztráty tekutin

Postup:

 1. Dle tabulky č. 1 nalezneme konkrétní pracovní zařazení jednotlivého zákazníka.
 2. Z tabulky odečteme označení třídy práce.
 3. V tabulce č. 2 nalezneme řádek dané třídy práce, které odpovídají jednotlivé hodnoty, nás zajímá SRto max.
 4. Zde je uvedeno jednotlivé množství ztracených tekutin v g za hodinu, nebo směnu.

Příklad:

Zaměstnanec se nachází v třída práce IIa, té odpovídá SRto max 1091 g za směnu, tedy zaměstnanec vypotí 1,091 l za směnu, čemuž odpovídá ochranný nápoj s mírnou mineralizací, tedy voda FONTANA)

Celá problematika je podrobně zpracována v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabulka č. 1

Zdroj informací

Další informace o ochranném nápoji můžete získat na speciální stránce Ministerstva zdravotnictví.

Co je to pí-voda?2018-10-30T17:57:24+01:00

Jako odpověď zveřejňujeme se souhlasem autora komentář Státního zdravotního ústavu.

Komentář NRC pro pitnou vodu k PÍ-vodě a její distribuci

Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc.

27.11.2002

Pí-voda je druh uměle „aktivované“ vody, šířené od počátku 90.let z Maďarska po Evropě. Od roku 1999 je prodávána i v naší zemi a to jako obyčejná pitná voda. Žádné mimořádné vlastnosti, které její distributoři deklarují, nebyly nikdy předmětem jejího posouzení či schválení. V našich podmínkách jde o vodovodní vodu upravenou několika stupni úpravy: mechanický filtr, aktivní uhlí, UV-lampa a konečně stupeň zvaný „Life-energy“, který obsahuje keramický nosič napuštěný směsí dvoj a trojmocného železa (viz evropský patent 0541-796-B1). Zatímco první tři z uvedených stupňů jsou běžnou součástí obdobných zařízení na úpravu vody, poslední stupeň má vodě dodávat určité mimořádné vlastnosti tím, že na ni přenese „informaci“ železa. Podle jednoho z tvůrců této technologie, Japonce S.Makina, lze ale Pí-vodu vyrobit rovněž jednoduše tím, že do jakékoliv vody přidám malé množství směsi sloučenin železa (FeII/III). Čili Pí-voda je podle tvůrců voda, která obsahuje informaci o dvojmocném a trojmocném železe (S.Makino – The Miracle of PI-water; IBE Comp., Nagoya 1999). Prodejci Pí-vody uvádějí, že takto upravená voda nabývá některých mimořádných vlastností a zároveň že tím má velmi prospěšné účinky na lidský organismus (a některé další biologické systémy). Bohužel nutno konstatovat, že naprostá většina těchto „tvrzení“ je zcela účelovou reklamní dezinformací, neboť zčásti jde o dosud neprověřené teorie, zčásti o naprosté výmysly, které nejsou jejich autoři schopni (a bohužel ani ochotni) jakkoli doložit.

Uveďme několik příkladů těchto tvrzení (citováno z propagačních letáků na Pí-vodu od firmy XY a z jejího firemního časopisu s kritickým komentářem: „Pí-voda je totožná s vodou, kterou obsahuje každý živý organismus při svém zrodu a s původně strukturovanou vodou v nedotčené přírodě…“ – Bohužel se zatím, přes rozsáhlý výzkum, nikomu nepodařilo definovat, jakou strukturu má přírodní voda. Jestliže však lze na strukturu vody usuzovat z její frekvence (na které „kmitá“ a kterou se podařilo u některých přírodních vod změřit), pak bychom museli říci, že žádná jednotná struktura neexistuje, protože každá voda má svou specifickou strukturu díky odlišnému chemickému složení a odlišným geofyzikálním poměrům zemského podloží, odkud vyvěrá. „Strukturovaná voda (která je vlastně Pí-vodou) je obsažena v našem těle a je přirozenou součástí lidského organismu… ale i zvířecího a rostlinného…“ – Pokud můžeme v lidském organismu vůbec hovořit o strukturované „vodě“ (nikdy se zde totiž nevyskytuje čistá voda, ale různé tělesné tekutiny vodě chemicky velmi vzdálené), pak bude zcela určitě jinak strukturovaná oproti vodě v přírodě, nehledě k tomu, že tekutiny každého živočišného a rostlinného druhu (možná i každého jedince ?) budou mít svou zvláštní strukturu. Existují pokusy, které naznačují, že strukturu vody v organismu lze ovlivnit mnohem hůře než strukturu čisté přírodní vody. A je to i přirozené, protože jakýkoli živý organismus, nechce-li hned zahynout, musí udržovat stálost vnitřního prostředí, zatímco základní vlastností vody je nekonečná přizpůsobivost, protože jen tak může být prostředníkem veškerého života na Zemi. „Informace se ve vodě otiskují do tzv. clusterů, což jsou shluky molekul vody. Běžná pitná voda má cluster o šesti molekulách… Pí-technologie, tím že změní fyzikální strukturu vody do původního stavu, kterým je třímolekulový cluster… Pí-voda má tedy cluster o třech molekulách… Tento tvar je ideálním tvarem vody…“ – Sám vynálezce Pí-technologie S.Makino ve své knize Zázrak Pí-vody, vydané v r. 1999, realisticky uvádí, že zatím nedokážeme měřit velikost clusterů (!), pouze ze změny frekvence můžeme usuzovat, zda došlo k jejich zvětšení či zmenšení. Bylo však vypočteno, že při pokojové teplotě má voda clustery o velikosti několika set molekul (což samo o sobě nabízí neuvěřitelné množství různých struktur !). Počet molekul v clusteru se však neustále mění, vždyť vznik a zánik vodíkové vazby, která drží molekuly „pohromadě“ trvá méně než miliontinu sekundy. Za této situace je tvrzení o šesti nebo třech stabilních molekulách v clusterech úplným nesmyslem. Už proto, že jen asi polovina molekul je sdružena do clusterů, které „plavou“ jako „ledové kry“ v „moři“ ostatních volných molekul vody.

Samozřejmě musíme připustit, že současná věda toho o vodě (a živé přírodě vůbec) zatím ví jen omezeně, ale tato neznalost by neměla být komerčně zneužívána a i když nemůžeme dosud nějaký jev teoreticky uspokojivě vysvětlit, neměl by být problém objektivně dokázat jeho existenci (pokud skutečně existuje).

Podobně by neměl být problém, za pomoci věrohodných experimentů, prokázat deklarované účinky Pí-vody. Bohužel ani zde nemají obhájci Pí-vody co nabídnout. Když Státní zdravotní ústav v roce 2000 v rámci posuzování Pí-vody žádal po firmě XY předložení jakékoli studie, třeba i zahraniční, která by dokládala uváděné účinky, ničeho se (dodnes) nedočkal. Zajímavou informaci jsme získali od kolegů z Maďarska (z Národního ústavu pro zdraví a životní prostředí v Budapešti). Když se tam na počátku 90.let začala Pí-voda dovážet a propagovat, byl tento ústav zaujat uváděnými účinky a nabídl distribuční firmě spolupráci na výzkumu. Byla provedena studie na kuřatech, která žádné účinky neprokázala. Tím okamžikem ale ztratila distribuční firma o další spolupráci zájem… Dnes žádný z maďarských odborníků přes pitnou vodu nevěří v nějaké mimořádné účinky Pí-vody a ta je zde obecně považována za obyčejnou upravenou vodu z vodovodu, která má oproti vodovodní vodě výhodu nižšího obsahu chloru a oproti balené přírodní vodě výhodu nižší ceny (ale nevýhodu nižší kvality). Poslední zbytek odborné důvěry ztratili maďarští distributoři po velké reklamní kampani, ve které slibovali dožití se 120 let v plném zdraví (za podmínky pravidelného pití Pí-vody)… Čeští distributoři Pí-vody ve svých materiálech uvádějí, že po pití Pí-vody se bude člověk cítit vitálnější, zlepší se funkce imunitního systému, nastává rychlejší regenerace atd. Přestože ani tyto účinky Pí-vody nejsou doloženy žádnou studií, lze lidem pozorujícím tyto či jiné prospěšné účinky po pití Pí-vody věřit a nemusí jít o pouhý placebo efekt (psychicky vyvolaný účinek). Již před lety bylo totiž doloženo, že řada současných tzv. civilizačních chorob je prvním příznakem nebo následkem dlouhodobé částečné dehydratace (nedostatečného příjmu tekutin), kterou si člověk v denním shonu ani neuvědomí. Pak pouhým zvýšením příjmu jakékoli čisté (i obyčejné vodovodní) vody lze zvýšit jak výkonnost organismu, tak pravděpodobně zmírnit i průběh či příznaky některých chronických chorob. Jestliže tedy někdo, kdo dosud pil jen málo tekutin, začal pít více čisté (Pí-) vody, lze věřit, že na něj bude (zpočátku?) působit příznivě. Domníváme se však, že stejně by na něj působila jakákoli jiná vodovodní voda a ještě lépe jakákoli čistá přírodní voda, která neprošla žádnou úpravou. Bohužel, stejně jako účinnost nebyla dosud nijak doložena ani nezávadnost Pí-vody při dlouhodobém požívání.

Kdyby skutečně byla pravda to, co o této vodě tvrdí autoři, že totiž např. lépe proniká skrze buňky a lépe tělo detoxikuje, pak by se s ní mělo zacházet spíše jako s lékem, který se hodí pro časově omezenou kůru, ale ne ji používat trvale jako pitnou vodu. Zvýšené pronikání vody přes membrány může být snad vhodné pro krátkodobou očistnou kůru, ale z dlouhodobého hlediska nelze vyloučit poruchu vodní a minerálové rovnováhy organismu a vznik vhodného terénu pro jiné druhy chorob (nehledě k možným specifickým účinkům solí železa). Proto i závěr posudku Státního zdravotního ústavu na Pí-vodu zněl, že jednak Pí-voda není určena pro přípravu kojenecké stravy, jednak by měli být uživatelé upozorněni, že voda by neměla být konzumována trvale, ale jen po dobu 1-2 měsíců, po nichž by měla následovat delší pauza. Princip předběžné opatrnosti je u Pí-vody rozhodně na místě. Voda je velmi citlivé médium, které je snadno ovlivnitelné i subtilními fyzikálními vlivy. Jaký ale bude mít takto ovlivněná voda účinek na lidský organismus, to už nikdo říci nedokáže. Nedokáží to říci ani distributoři Pí-vody, kteří navíc svými rozpornými údaji vzbuzují oprávněnou nedůvěru: zatímco česká firma XY (jako výhradní distributor v ČR) tvrdí, že „od roku 1949 do roku 1989 probíhal v rámci pí-technologií aplikační výzkum… ověřovaly se výsledky výzkumu reálným využitím v praxi…“, japonský spoluautor Pí-technologie S.Makino ve své nové, výše citované knize na více místech opakuje, že základní výzkum Pí-vody právě započal a výzkum aplikací je teprve před námi! Nelze se tak zbavit dojmu, že „pokusnými králíky“ v tomto „výzkumu“ jsou právě tisíce konzumentů, nalákané nepodloženou reklamou.

Závěrem ještě poznámku k distribuci Pí-vody v České republice. V několika málo prodejnách (Olomouc, České Budějovice, Plzeň, Praha + možná 1-2 další) byla schválena výroba Pí-vody a její prodej zákazníkům do vlastních přinesených nádob nebo nových plastových lahví. Žádný jiný způsob distribuce schválen nebyl, rozhodně ne výroba balené Pí-vody, která podle zákona o potravinách vyžaduje mnohem vyšší zázemí a celkový standard, než jsou tyto drobné prodejny schopny zajistit. Bohužel dochází k distribuci rádoby-balené vody, která je ve velkoobjemových vratných nádobách (19 l) dovážena zákazníkům nebo je z těchto nádob na dalších místech dále rozlévána do menších nádob – to vše za podmínek hygienicky nejen značně pochybných, ale i odporujících platným hygienickým a potravinářským předpisům.

Je horká voda dostatečně horká na kávu?2018-10-30T17:51:49+01:00

Naše výdejníky ohřívají vodu na přibližně 95°C. To je nejoptimálnější teplota pro přípravu instantních nápojů. … Ale přeci, není nic jednoduššího, než si vše vyzkoušet. Využijte zápůjčky výdejníku na dva týdny ZDARMA. Sami se přesvědčíte:-)

Za jak dlouho po objednání nám dodáte výdejník?2018-10-30T17:50:33+01:00

Co nejdříve!

Pokud si přístroj objednáte, ještě týž den jej začneme testovat. Nasadíme na něj barel vody a připojíme do sítě. Druhý den se přesvědčíme, že horká voda je opravdu horká a studená zebe:-) Pokud je vše, jak má být, přístroj vypustíme, vysanitujeme, důkladně vyčistíme, zabalíme a předáme kolegům do expedice.

Moc nám záleží na tom, abyste byli spokojeni. Následující den již bude Váš nový výdejník na cestě k Vám.

Za jak dlouho po objednání nám dodáte vodu?2018-10-30T17:48:23+01:00

V drtivé většině do 24 hodin v pracovní dny. :-)

Proč vybíráte zálohy na barely?2018-10-30T17:47:25+01:00

Přesněji se nejedná o zálohu ale o prodej barelů.

Ano, se zákazníky si barely navzájem prodáváme a vykupujeme. Cena odpovídá pořizovacím nákladům. Obchodování s nimi pro nás není ziskem. Také jsme se pokusili barely „půjčovat“. Bohužel se jich spousta ztratila. Český člověk je vynalézavý a tak bylo možné na naše barely narazit na těch nejneuvěřitelnějších místech :-) Bohužel, na naše náklady :-(

Proč neprodáváte v barelech ochucenou vodu?2018-10-30T17:46:16+01:00

Také by se nám to líbilo :-) Bohužel, veškeré přísady dodávající nápojům chuť a barvu se usazují ve vodních cestách našich přístrojů a zanášejí je. Tím vzniká nebezpečí jejich poškození a množení nežádoucích bakterií.

A hlavně, nejzdravější je čístá přírodní pramenitá voda!

Proč není na etiketě uvedena nutriční hodnota vody?2018-10-30T17:40:42+01:00

V příloze č.5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 se uvádí:

POTRAVINY, KTERÉ JSOU OSVOBOZENY OD POŽADAVKU NA POVINNÉ VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

3. Vody určené k lidské spotřebě včetně vod, do kterých nebyly přidány jiné složky než oxid uhličitý nebo aromata

Znamená to, že na naši vodu se tato povinnost nevztahuje. Nemusí být označena nutriční hodnotou. Beztak je to nula:-)

Proč nenabízíte levné přístroje k prodeji třeba jen za 1000 Kč?2018-10-30T17:38:56+01:00

I my jsme před lety nabízeli levné přístroje. Je to lákavé. Díky nízkým nákladům na pořízení jsme mohli nabízet výdejníky za směšnou cenu. Smích nás ovšem začal přecházet, když si zákazníci začali stěžovat, že studená voda není studená, sem tam se na výdejníku něco ulomilo či prasklo…. Na vlastní kůži jsme si zažili pravdu, že: „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci“ .

Náš nápojový systém má především Vám zákazníkům zjednodušovat a zpříjemňovat život. Za své peníze si nesmíte kupovat starosti. Proto jsme v roce 2003 začali nabízet pouze kvalitní a pečlivě prověřené výdejníky. Zákazníci jsou spokojenější a díky FILIPOVI jej můžou mít velmi výhodně.

Plánujeme jednorázovou akci na pár dnů. Pomůžete nám s pitným režimem?2018-10-30T17:36:48+01:00

Pro tyto účely nabízíme krátkodobou možnost pronájmu výdejníků barelové vody.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu obchod@fontana.cz.

K výdejníku na požádání můžeme zdarma zapůjčit tubus na kelímky – Multicup. V ceně instalace/deinstalace je i čištění a sanitace výdejníku, dovoz/odvoz zboží a zaškolení nájemce.

Jak se mám o výdejník starat, aby byla voda perfektní?2018-10-30T17:34:20+01:00

K tomu, aby voda z vašeho výdejníku byla vždy kvalitní, přispívá celý systém naší výroby a distribuce:

 • hrdla barelů jsou ihned po stočení zatavena do ochranné folie
 • hrdlo je zalepeno bezpečnostní samolepkou
 • dbáme na pravidelné sanitace (termíny hlídáme za vás, používáme mimo jiné generátor ozonu)

Na Vás je, abyste dodržovali následující zásady:

 • před výměnou barelu si umyjte ruce
 • po sundání prázdného barelu z výdejníku otřete trn, kornout a kohoutkydezinfekčním antibakteriálním ubrouskem (ty můžete zakoupit u nás, v lékárnách či drogeriích)
 • strhněte ochrannou folii
 • strhněte ochranou samolepku
 • pro jistotu otřete hrdlo dezinfekčním ubrouskem
 • nasaďte barel na výdejník aniž byste se rukama dotkli trnu a kornoutu
Doporučujete pramenitou, nebo filtrovanou kohoutkovou vodu?2018-10-30T17:14:02+01:00

Určitě pramenitou vodu! Je pro lidský organismus přirozenější a hlavně zdravější, bez různé chemie, jako ve vodě z vodovodu.

Zajímavý článek vyšel 27.srpna 2012 na serveru iDNES.cz. Navíc kromě zbytků léčiv, vědci ve vodě odhalují i hormony, které z vody nedostal ještě žádný filtr. Udělejte si proto představu sami :-)

Vyčistit pitnou vodu od zbytků léků by v Česku stálo nejméně miliardu

Co je to thermoelektrické chlazení?2018-10-30T17:12:32+01:00

Thermoelektrické chlazení kdysi bylo populární pro svou jednoduchost. Chlazení zajišťují takzvané Peltierovy články. Tyto jsou však bohužel pro naše účely nevhodné. Mají poměrně malý výkon, takže v létě nestačí vychladit dostatečné množství vody. Navíc jsou poruchové. Protože naši zákazníci byli s těmito přístroji nespokojeni, ukončili jsme již v roce 2002 jejich distribuci.

Kompresorové chlazení pracuje na stejném principu jako Vaše chladnička. Je spolehlivé, výkonné a téměř bezporuchové.

Lze zahrnout barelovou vodu do nákladů?2018-10-30T17:03:54+01:00

Ano, lze. Čtěte stanovisko Ministerstva Financí ČR:

V § 28 odst. 1 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) je stanoveno, že objekty určené pro pracovní činnost musí být zásobeny pitnou vodou v množství postačující pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci. Proto jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovištích, tj. včetně nákupu balené pitné vody v PET láhvích nebo různých barelech představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele a náklady na pořízení pitné vody jsou daňově uznatelné. Definice pitné vody navazuje na ustanovení § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je pitnou vodou veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, k přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Poznamenáváme, že tento režim se týká pitné vody spotřebované zaměstnanci na pracovišti a že spotřeba pitné vody by měla odpovídat doporučenému množství pitných režimů.

Jedná se o výňatek z jednání mezi Komorou daňových poradců a Ministerstva Financí ČR z 5.dubna 2007.

Na základě našich zkušeností pro doplnění uvádíme:

 • Podmínku nesplňuje perlivá voda.
 • Některé finanční úřady neuznávají vodu v 1,5l PET lahvích jako nákladovou položku z toho důvodu, že si ji mohou zaměstnanci nosit domů.
 • Proti vodě v barelech výhrady nemají.
Proč je nutné sanitovat?2018-10-30T17:01:13+01:00

Voda, kterou Vám dodáváme, je přírodní. Se vším všudy. Tedy i s bakteriemi, které má obsahovat a se kterými žijeme v symbióze. Tito naši malí kolegové ovšem mají tendenci se zachycovat ve vodních cestách výdejníků a vesele se tam rozmnožovat. Pokud by se jim ponechalo příliš svobody, jejich množství by přesáhlo únosnou mez a mohli by nám i způsobit menší zdravotní nepříjemnosti. Ale žádný strach! Je velmi jednoduché tomu zamezit. Stačí dodržovat pravidelný sanitační režim. Termíny za Vás hlídáme sami a úkon provádíme na vysoce profesionální úrovní.

Datum příští sanitace zjistíte na štítku, který po každé sanitaci lepíme na váš výdejník.

Přejít nahoru