Výhody výdejníků s připojením na vodovodní řad

  • Voda k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  • Žádná starost s objednáváním barelů

  • Chlazená voda na 5°C

  • Horká voda až 95°C

  • Některé výdejníky připraví i perlivou vodu.

  • Filtr odstraňuje chlor

  • Filtr odstraňuje nečistoty

  • Waterblock zabraňující nekontrolovanému úniku vody.

Účinná filtrace je základ