Ke každému výdejníku je namontován filtr. Ten odstraňuje nečistoty, zápach a chlor. Podle typu upraví cca 4000 litrů vody.

V případě pronájmů výdejníků je filtr automaticky každého půl roku měněn zdarma za nový.