FAQ - Časté dotazy k barelové vodě

Jste zde:Úvodní stránka|FAQs|FAQ - Časté dotazy k barelové vodě
12 01, 2020

Proč nám posíláte faktury jen na 1,-Kč?

Od |2020-01-12T19:28:42+01:0012 ledna, 2020|, |0 komentářů

Chápeme váš dotaz. Zaúčtování faktury a následně její úhrada je nákladnější než její hodnota. V drtivé většině se jedná o nájem výdejníku nebo kávovaru. Máme to spolu ve smlouvě. Podle zákona o DPH vám musíme fakturovat i takovou malou částku. Nebudeme vás kvůli ní ale uhánět. Pokud vám to vyhovuje, až nám budete platit fakturu třeba za vodu, pošlete nám o korunu více. Naši účetní si to již rozdělí. Nebo na konci roku zaplaťte jednou platbou všechny takové faktury dohromady.

30 10, 2018

Co je to pí-voda?

Od |2018-10-30T17:57:24+01:0030 října, 2018||0 komentářů

Jako odpověď zveřejňujeme se souhlasem autora komentář Státního zdravotního ústavu. Komentář NRC pro pitnou vodu k PÍ-vodě a její distribuci Autor: MUDr. František Kožíšek, CSc. 27.11.2002 Pí-voda je druh uměle „aktivované“ vody, šířené od počátku 90.let z Maďarska po Evropě. Od roku 1999 je prodávána i v naší zemi a to jako obyčejná pitná voda. Žádné mimořádné vlastnosti, které její distributoři deklarují, nebyly nikdy předmětem jejího posouzení či schválení. V našich podmínkách jde o vodovodní vodu upravenou několika stupni úpravy: mechanický filtr, aktivní uhlí, UV-lampa a konečně stupeň zvaný „Life-energy“, který obsahuje keramický nosič napuštěný směsí dvoj a trojmocného železa (viz evropský patent 0541-796-B1). Zatímco první tři z uvedených stupňů jsou běžnou součástí obdobných zařízení na úpravu vody, poslední stupeň má vodě dodávat určité mimořádné vlastnosti tím, že na ni přenese „informaci“ železa. Podle jednoho z tvůrců této technologie, Japonce S.Makina, lze ale Pí-vodu vyrobit rovněž jednoduše tím, že do jakékoliv vody přidám malé množství směsi sloučenin železa (FeII/III). Čili Pí-voda je podle tvůrců voda, která obsahuje informaci o dvojmocném a trojmocném železe (S.Makino – The Miracle of PI-water; IBE Comp., Nagoya 1999). Prodejci Pí-vody uvádějí, že takto upravená voda nabývá některých mimořádných vlastností a zároveň že tím má velmi prospěšné účinky na lidský organismus (a některé další biologické systémy). Bohužel nutno konstatovat, že naprostá většina těchto „tvrzení“ je zcela účelovou reklamní dezinformací, neboť zčásti jde o dosud neprověřené teorie, zčásti o naprosté výmysly, které nejsou jejich autoři schopni (a bohužel ani ochotni) jakkoli doložit. Uveďme několik příkladů těchto tvrzení (citováno z propagačních letáků na Pí-vodu od firmy XY a z jejího firemního časopisu s kritickým komentářem: „Pí-voda je totožná s vodou, kterou obsahuje každý živý organismus při svém zrodu a s původně strukturovanou vodou v nedotčené přírodě…“ – Bohužel se zatím, přes rozsáhlý výzkum, nikomu nepodařilo definovat, jakou strukturu má přírodní voda. Jestliže však lze na strukturu vody usuzovat z její frekvence (na které „kmitá“ a kterou se podařilo u některých přírodních vod změřit), pak bychom museli říci, že žádná jednotná struktura neexistuje, protože každá voda má svou specifickou strukturu díky odlišnému chemickému složení a odlišným geofyzikálním poměrům zemského podloží, odkud vyvěrá. „Strukturovaná voda (která je vlastně Pí-vodou) je obsažena v našem těle a je přirozenou součástí lidského organismu… ale i zvířecího a rostlinného…“ – Pokud můžeme v lidském organismu vůbec hovořit o strukturované „vodě“ (nikdy se zde totiž nevyskytuje čistá voda, ale různé tělesné tekutiny vodě chemicky velmi vzdálené), pak bude zcela určitě jinak strukturovaná oproti vodě v přírodě, nehledě k tomu, že tekutiny každého živočišného a rostlinného druhu (možná i každého jedince ?) budou mít svou zvláštní strukturu. Existují pokusy, které naznačují, že strukturu vody v organismu lze ovlivnit mnohem hůře než strukturu čisté přírodní vody. A je to i přirozené, protože jakýkoli živý organismus, nechce-li hned zahynout, musí udržovat stálost vnitřního prostředí, zatímco základní vlastností vody je nekonečná přizpůsobivost, protože jen tak může být prostředníkem veškerého života na Zemi. „Informace se ve vodě otiskují do tzv. clusterů, což jsou shluky molekul vody. Běžná pitná voda má cluster o šesti molekulách… [...]

30 10, 2018

Za jak dlouho po objednání nám dodáte výdejník?

Od |2018-10-30T17:50:33+01:0030 října, 2018||0 komentářů

Co nejdříve! Pokud si přístroj objednáte, ještě týž den jej začneme testovat. Nasadíme na něj barel vody a připojíme do sítě. Druhý den se přesvědčíme, že horká voda je opravdu horká a studená zebe:-) Pokud je vše, jak má být, přístroj vypustíme, vysanitujeme, důkladně vyčistíme, zabalíme a předáme kolegům do expedice. Moc nám záleží na tom, abyste byli spokojeni. Následující den již bude Váš nový výdejník na cestě k Vám.

30 10, 2018

Proč vybíráte zálohy na barely?

Od |2018-10-30T17:47:25+01:0030 října, 2018||0 komentářů

Přesněji se nejedná o zálohu ale o prodej barelů. Ano, se zákazníky si barely navzájem prodáváme a vykupujeme. Cena odpovídá pořizovacím nákladům. Obchodování s nimi pro nás není ziskem. Také jsme se pokusili barely „půjčovat“. Bohužel se jich spousta ztratila. Český člověk je vynalézavý a tak bylo možné na naše barely narazit na těch nejneuvěřitelnějších místech :-) Bohužel, na naše náklady :-(

30 10, 2018

Proč neprodáváte v barelech ochucenou vodu?

Od |2018-10-30T17:46:16+01:0030 října, 2018||0 komentářů

Také by se nám to líbilo :-) Bohužel, veškeré přísady dodávající nápojům chuť a barvu se usazují ve vodních cestách našich přístrojů a zanášejí je. Tím vzniká nebezpečí jejich poškození a množení nežádoucích bakterií. A hlavně, nejzdravější je čístá přírodní pramenitá voda!

30 10, 2018

Proč neprodáváte perlivou vodu v barelech?

Od |2020-12-09T11:17:42+01:0030 října, 2018||0 komentářů

Chtěli bychom. Leč, všichni víme, co například udělá cola, když ji chvíli vozíme v autě a pak se jí (nejlépe za jízdy) rozhodneme otevřít. Z pravidla se její obsah přemístí na naše oblečení, potahy sedadel a palubní desku. S barely, do kterých stočíme sodovku, je to podobné jen s tím rozdílem, že nejsou na takový tlak konstruovány, takže si uleví bez naší pomoci kdy se jim zachce. Prostě vystřelí zátku a je to.... Protože však také máme rádi osvěžující chuť sodovky, hledali jsme úspěšně výdejníky, které je umí připravit. Podívejte se v naší nabídce třeba na CARIBIC XLR CO2 SILVER CARIBIC XLR CO2 BLACK WIFF CO2

30 10, 2018

Proč není na etiketě uvedena nutriční hodnota vody?

Od |2018-10-30T17:40:42+01:0030 října, 2018||0 komentářů

V příloze č.5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 se uvádí: POTRAVINY, KTERÉ JSOU OSVOBOZENY OD POŽADAVKU NA POVINNÉ VÝŽIVOVÉ ÚDAJE 3. Vody určené k lidské spotřebě včetně vod, do kterých nebyly přidány jiné složky než oxid uhličitý nebo aromata Znamená to, že na naši vodu se tato povinnost nevztahuje. Nemusí být označena nutriční hodnotou. Beztak je to nula:-)

Přejít nahoru