• Po 1000 kusech v balení
  • Pro míchání horkých nápojů