1.října 2022 vstoupil v platnost zákon o omezení odpadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Zákon zakazuje uvádět na trh:

  • plastové vatové tyčinky,
  • plastové příbory (vidličky, nože, lžíce, jídelní hůlky),
  • plastové talíře,
  • brčka, na která se nevztahuje jiný právní předpis,
  • nápojová míchátka,
  • tyčky k uchycení a podpěře balónků, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití,
  • nádoby na potraviny z expandovaného polystyrenu,
  • kelímky z expandovaného polystyrenu a jiné nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu,
  • výrobky z oxo-rozložitelných plastů (kompletní zákaz).

Plastové kelímky je možné prodávat i nadále pod podmínkou nového označení.

Plastové kelímky, které nejsou vyrobeny z expandovaného polystyrenu musí být označeny specifickým symbolem “Plast ve výrobku” nebo “Vyrobeno z plastu”, doplněno piktogramem želvičky a to v tištěné, gravírované nebo ražené podobě a jazyce odpovídajícím trhu, na kterém se prodává.

Značení musí být umístěno vodorovně na dobře viditelném místě na povrchu kelímku.

Kelímek FONTANA 0,18l tyto podmínky splňuje, viz obrázek.

Připevněná víčka u nápojů

Mezi nové legislativní požadavky pro výrobce spadá od července 2024 také nutnost připevnit k plastovým nebo kompozitním lahvím (např. tetrapak) o objemu do tří litrů uzávěr nebo víčko přímo k nádobě.


Fontana tento nový zákon vítá.

Jsme rádi, že nová legislativa pomůže našemu životnímu prostředí. Jednorázové plasty již rok postupně nahrazujeme ekologičtějšími alternativami, jako jsou dřevěná míchátka nebo papírové kelímky. Podívejte se do našeho eshopu.

Stránku si přečetlo celkem 90uživatelů z toho dnes 1