O tom, že ve Fontaně dbáme na ekologii již určitě víte. Ale pro připomenutí, již 2 roky používáme nový software, díky němuž ušetříme nejen mnoho práce, ale také velké množství papíru. Používáme auta s pohonem CNG. Dodáváme vodu ve vratných obalech, takže nevytváříme plastový odpad. Poškozené barely recyklujeme. Dodáváme oblíbené papírové kelímky.

Získali jsme certifikáty nakládání s odpadem a elektroodpadem

A nejen díky tomu se Fontana může chlubit certifikáty od společností EKO-KOM – nakládání s odpadem a ELEKTROWIN – nakládání s elektroodpadem. V rámci spolupráce na zpětném odběru elektrozařízení Fontana v roce 2021 odevzdala necelou tunu vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně předány k dalšímu zpracování. Vrácení materiálu do oběhu znamená především úsporu primárních zdrojů. Není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, a hliníku. Určitě v této cestě budeme dál pokračovat a snažit se přispět ke zlepšení životního prostředí.

osvědčení