V letních měsících, je dle zákoníku práce povinností zaměstnavatele v ČR poskytnout svým zaměstnancům ochranný nápoj a to při překročení jednotlivých limitních teplot.

Co je to ochranný nápoj?

Jedná se o nápoj, který poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci k ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem. Musí být k dispozici na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně přístupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více jak 6,5 % cukru z hmotnosti nápoje. Obsah alkoholu smí překročit 1%, ale pouze pro dospělé zaměstnance.

Množství ochranného nápoje

Ochranný nápoj musí být poskytován v minimálním množství 70 % tekutin a minerálních látek, které ztratí zaměstnanec pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, přesněji viz tabulky v nařízení vlády č. 361/2007 Sb

Teplý ochranný nápoj proti zátěži chladem musí být poskytnut v min. množství 0,5 l za směnu.

Mineralizace ochranného nápoje

Pro zjištění mineralizace je zaveden hygienický limit, který udává, jak vysoká mineralizace vody musí být užita pro jednotlivé druhy práce.

Pokud je hygienicky limit:

  • Nižší jak 1,25 l ztracené tekutiny – pocením a dýcháním za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vody s nízkou mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 0 – 500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA
  • Vyšší jak 1,25 l ztracené tekutiny – pocením a dýcháním (od třídy IIb) za osmihodinovou směnu, pracovník má nárok na vodu se střední mineralizací (rozsah rozpuštěných látek 500 – 1500 mg/l) – zde nabízíme vodu FONTANA MINERA

Pozn. Minerální vody s vyšším obsahem jak 1.500 mg/l se považují za léčivé a nejsou určeny ke každodenní konzumaci

Zjištění ztráty tekutin

Postup:

  1. Dle tabulky č. 1 nalezneme konkrétní pracovní zařazení jednotlivého zákazníka.
  2. Z tabulky odečteme označení třídy práce.
  3. V tabulce č. 2 nalezneme řádek dané třídy práce, které odpovídají jednotlivé hodnoty, nás zajímá SRto max.
  4. Zde je uvedeno jednotlivé množství ztracených tekutin v g za hodinu, nebo směnu.

Příklad:

Zaměstnanec se nachází v třída práce IIa, té odpovídá SRto max 1091 g za směnu, tedy zaměstnanec vypotí 1,091 l za směnu, čemuž odpovídá ochranný nápoj s mírnou mineralizací, tedy voda FONTANA)

Celá problematika je podrobně zpracována v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Tabulka č. 1

Zdroj informací

Další informace o ochranném nápoji můžete získat na speciální stránce Ministerstva zdravotnictví.