Pořizovací cena barelu o 100% převyšuje cenu vody, kterou jsme Vám nabídli. Na základě našich zkušeností je bezplatné poskytnutí barelů v důsledku pro obě strany přítěží.

Posuďte sami:

Barely bychom Vám zapůjčili. To znamená, že by byly neustále naším majetkem. Zničené a ztracené barely bychom Vám Však museli účtovat. Z těchto důvodů by docházelo k těmto komplikacím:

  • Zničené barely. Přebírání takových barelů bývá tradičně konfliktem, kdy se zaměstnanec klienta snaží znehodnocení zamaskovat či popřít. Následně dochází k reklamaci faktury ze strany klienta a zdlouhavé korespondenci.
  • Ztracené barely. Bylo by nutné pravidelně, nejlépe jednou měsíčně, kontrolovat obalové konto. To znamená provádět inventuru ve Vašich prostorách. Zpravidla dochází k nesrovnalostem a následném pátrání v dokladech, které si musí kontaktní osoba klienta pro tuto potřebu zvlášť evidovat. To vše zabírá značnou část pracovní doby zaměstnanců obou stran, kterou by mohli využít efektivněji pro svého zaměstnavatele.

Z těchto důvodů zbytečně dochází ke ztrátám času, vytváření napětí, nadměrnému zatěžování administrativ obou stran, navýšení korespondence a bohužel často i ke zbytečným konfliktům.

Řešení případných ztrát je interní záležitostí klienta, která je zpravidla efektivnější a bývá zahrnuta do odpovědnosti zaměstnanců za ostatní majetek klienta.