Hygienický kodex, co to vlastně je?
Fontana je členem ČABW (české asociace barelových watercoolerů, jejichž hlavní činnost se dotýká zajišťování pitného režimu prostřednictvím dodávek balené pramenité vody v obalech 18,9 l.
Na základě práce ČABW vznikl tzv. hygienický kodex. Tento předpis má sloužit jako referenční standard pro evropské, národní legislativní a regulační orgány, zejména pro ty národní orgány, které jsou pověřeny kontrolou bezpečnosti potravin. Tento předpis vychází z principu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Riziková analýza a kritické kontrolní body při výrobě – je systém zajištění bezpečnosti potravin povinně používaný při výrobě potravin ve všech rozvinutých zemích včetně České republiky.