Zde jsou nejdůležitější zásady a opatření, které jsme zavedli ve výrobě v Dubé. Staráme se tím o nejvyšší možnou bezpečnost.

Selekce osob vstupujících do areálu:

  • vstup do výrobního závodu mají povolen pouze zaměstnanci,
  • dodavatelé a další osoby nemají přístup do areálu výroby.

Vlastní výroba balené vody

Výroba vody je řešena skrze plně automatickou linku, která pracuje v jednotlivých krocích:

  • robotizovaná depaletizace hromadného balení,
  • omytí (roztokem 60 °C, působení 60 sekund)
  • vnější i vnitřní dezinfekce obalů (působení 40 sekund),
  • vlastní plnění,
  • robotizovaná paletizace.

Vše je prováděno bez kontaktu obsluhy.

Každý ze zaměstnanců prochází 2x denně kontrolou teploty. Každý vstup i výstup z uzavřeného areálu je řešen zápisem do knihy návštěv. Ústní rouška, jednorázové rukavice, je nutností u všech osob. Desinfekce podlahových ploch je v denním režimu.